Välkommen till Idea

Vi på Idea erbjuder webbaserat IT-stöd för arbetsmiljö-, säkerhets- och rehabarbete, programutveckling och olika IT-tjänster samt utvecklingsverktyg för e-Learning.

Idea VerksamhetsLedningWebbaserat IT-stöd för arbetet med:

+ arbetsmiljö
+ säkerhet
+ rehabilitering

Läs mer här >>

IT-lösningar

Konsulttjänster IT, datorer, nätverk, mm. Problem lösning som dataräddning, virusrensning mm.

Rådgör med oss, vi hjälper er att hitta rätt!

Läs mer här >>


Webbplatser och Hemsidor med moderna system för hantering av innehåll på ett enkelt och säkert sätt. Vi hjälper till med framtagning och underhåll av webbplatser och hemsidor.

Läs mer här >>

ToolBookToolBook från SumTotal Systems är ett verktyg för att bygga webbaserad utbildning (e-Learning) och tester.

Vi erbjuder licenser, tjänster för utveckling och utbildning.

Läs mer här >>

IDEA DVT AB
TEL: +46 176 52400
E-POST: info@idea.se
Copyright 2021 Idea DVT AB