Idea VerksamhetsLedning
Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö- Säkerhet- & Rehabarbetet.Ett komplett system
IDEA VerksamhetsLedning är ett komplett system för att genomföra och administrera arbetsmiljö- säkerhets- & rehabarbetet. I systemet som är en webbaserad programvara som används i ert Intranät eller via Internet, finns tre moduler. ArbetsmiljöLedning för arbetsmiljöarbetet, SäkerhetsLedning för säkerhetsarbetet och RehabLedning för rehabarbetet. Modulerna kan användas var för sig eller integrerade tillsammans. Beroende på vem användaren är "serverar" systemet olika verktyg anpassade för ansvarsområde och uppgift.

Modulerna består av flera olika delar
Verktygdelen - för att genomföra och administrera arbetsmiljö- säkerhets- & rehabarbetet.
Utbildningsdelen - självstudiekurser med kunskapstester för att förmedla nödvändig kunskap.
Faktadelen - lagar, regler och förordningar.
Dokumentdelen - en central plats för era egna dokument inom arbetsmiljö resp rehabilitering.

Syftet och nyttan
Med IDEA VerksamhetsLedning kan krav från lagstiftning och regler enkelt klaras samtidigt som fördelar som t.ex lägre sjukskrivning och frånvaro faktiskt uppnås.

Titta närmare på våra lösningar!

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller en visning!
Längre ner finns några länkar som hjälper dig hitta mer information.


En av delarna i systemet ...

Några länkar för mer information:

Kontakta oss för visning mm >>

Titta igenom databladet >>
 

IDEA DVT AB
TEL: +46 70 6990880
E-POST: info@idea.se
Copyright 2024 Idea DVT AB