Om oss smiley

Idea utvecklar och levererar olika typer av IT-system, webbaserade system och konsulttjänster. Vi har lång erfarenhet av lednings- och stödsystem för att genomföra och administrera arbetet med arbetsmiljö, rehabilitering och säkerhet i stora organisationer.

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av interaktiv utbildning, e-Learning. Vi har producerat ett antal olika produkter på uppdrag av kunder och har också egna produkter med interaktiv utbildning. Inom detta område levererar vi också utvecklingsverktyg.


Vi använder i flera av våra lösningar databaser av olika slag, både mindre lösningar för småföretag och lösningar som används i stora organisationer.

Kontakta oss >>

IDEA DVT AB
TEL: +46 70 6990880
E-POST: info@idea.se
Copyright 2023 Idea DVT AB