Our history

1987 Idea börjar sin verksamhet med inriktning på styr & reglerteknik inom bla området värme & ventilation. En annan viktig verksamhet var att införa och använda grafiska gränssnitt i datorprogram för industriella tillämpningar och styrsystem.

1988 Idea blir generalagent för Vamp Inc. med elektronik-CAD programmet McCAD.

1989 Idea blir generalagent för Format Software GmbH som utvecklat programmet PLUS. Idea blir VAR-återfösäljare för Apple.

1990 Idea blir generalagent för FAST Multimedia AG och videokortet Screen Machine.

Idea utvecklar det första interaktiva utbildningsprogrammet åt Volvo med video från laserdisk.

Idea blir inbjudna av Microsoft att visa PLUS och Multimedia vid lanseringen av Windows 3 på Hotell Foresta i Stockholm.

1991 Idea utses av tidningen MacWorld till "Sveriges mest innovativa Macintoshföretag".

Idea konstruerar och driftsätter ett nytt system för värme & ventilation på Historiska Museet i Stockholm.

1992 Idea börjar med utbildning och försäljning av Video Machine från FAST, ett digitalt videoredigeringssystem. Idea skriver och ger ut häftet "Handbok Video i datorer" som distribueras av bland andra Microsoft.

1993 Företaget IDEA DVT AB grundas, med huvudinriktning på programutveckling, datorer och videolösningar. Idea bygger "VrakDatabasen", en databaslösning med videointegration för 3D-positionering av fynd med bild, för obemannade miniubåtar.

1994 Det första egna interaktiva utbildningsprogrammet "Idea FöretagsEkonomi" lanseras.

1995 Den 3/5 öppnades domänen idea.se på internet och den första versionen av vår webbplats www.idea.se blev tillgänglig.

1996 Idea blir generalagent för Asymetrix (tillverkare av verktyg för programutveckling) i Sverige.

Idea får i uppdrag att ta fram programvaran KvalitetsKunskap. Idea ArbetsMiljöSäkring lanseras.

1997 Idea blir licensierad att sälja och installera Asymetrix Librarian (webbaserat it-stöd för administration av bla utbildning & kompetens). Det egna "Idea AffärsJuridik" lanseras.

1998 Programvaran LivsmedelsHantering lanseras. Det egna "Idea KundStöd" lanseras.

1999 Idea får i uppdrag att ta fram ett antal branschanpassade program av "Idea ArbetsmiljöSäkring". Idea blir licensierad att sälja Ingenium från Click2Learn.com, Inc. (Asymetrix Learning Systems Inc.) Idea bygger på uppdrag en CD-ROM baserad kurs för utbildning av användare av en programvara som används vid reglering av bilskador.

2000 Idea lanserar "KunskapsPortalen" och ett nytt webbaserat koncept för de egna programmen.
Idea får i uppdrag att ta fram ett interaktivt "Verktyg för målstyrda grupper". Idea får i uppdrag att implementera Ingenium "worldwide" för ett multinationellt företag.

2001 Idea släpper sitt ledningssystem för arbetsmiljö, Idea ArbetsmiljöLedning, ett webbaserat IT-stöd för att genomföra och administrera systematiskt arbetsmiljöarbete i stora organisationer.

2002 Idea bygger produkten "Krishantering", en webbaserad utbildning om Krishantering med inkluderade verktyg för att hantera kriser. Idea bygger också E-Learning för ett världsomspännande företag i läkemedelsbranschen.

2004 Idea VerksamhetsLedning lanseras, ett it-system som innehåller den redan tidigare befintliga produkten ArbetsmiljöLedning, och nu även den nya modulen RehabLedning. Idea får i uppdrag att modernisera det tidigare framtagna "Krishantering", en webbaserad utbildning om Krishantering.

2006 Den nya modulen Säkerhetsledning som blir en modul av tre i VerksamhetsLedning lanseras. Idea tar fram ett webbaserat kunskapstest för ett Nordenbaserat företag med över 4000 medarbetare.

2007 Idea bistår Kinchard i arbetet att skapa webbaserad utbildning på 4 olika språk till ett läkemedelsföretag.

2008-2012
Idea stöttar lokalt näringsliv och privatpersoner med IT-lösningar och support.

Idea börjar använda olika typer av system för att bygga och underhålla webbplatser direkt i webbläsaren.

Idea tar fram Idea VägFörening, ett datorprogram för administration av vägföreningar.

Idea VerksamhetsLedning har vidareutvecklats för en ny plattform och har fått nya kraftfulla funktioner, som tex funktioner för riktade skyddsronder.

Idea bygger flera kundspecifika webbplatser.

2013 firar Idea 20 års jubileum och företaget får en ny webbplats, med optimal läsbarhet oavsett om dator, surfplatta eller smartphone används.

Idea VerksamhetsLedning får ett tydligare gränssnitt som bl.a. ger ett mer strukturerat arbete.

2013-2017
I Idea VerksamhetsLedning införs "Guiden" – ett nytt hjälpmedel för snabb navigering till rätt systemdel/verktyg. Systemet får funktioner för automatiska påminnelser när något riskerar att glömmas eller bli försenat. Säkerheten höjs med bl.a. säkrare inloggning och varning innan en automatisk utloggning sker vid inaktivitet. Hantering av checklistor för skyddsronder i ArbetsMiljöLedning blir enklare och kraftfullare.

Idea hjälper fler lokala företag med olika IT tjänster. I ett företag repareras elektronik och styrutrustning för en industriprocess.

2018
Idea VerksamhetsLedning byggs om från grunden. Systemet får en ny modern plattform och ett nytt utseende och fungerar nu oavsett vilken enhet (dator/surplatta/telefon) som används.

2019-2021
Idea stöttar ett annat IT-företag med vidareutveckling, underhåll och support av ett webbaserat IT-system för hantering och administration av forskningsanslag inom Region Stockholm.

I Idea VerksamhetsLedning tillkommer funktioner så att dokument som visas i systemet kan ligga i det interna dokumentsystemet men nu också i andra externa dokumenthanteringssystem. Systemet får funktioner för enkel dokumentation och rapportering av olika incidenter till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap resp. Integritetsskyddsmyndigheten. I ArbetsmiljöLedning är hanteringen av Arbetsmiljöverkets författningar ombyggd för enklare hantering.

Idea hjälper flera, både nya och befintliga kunder i det lokala näringslivet med webbplatser, IT-lösningar och problemlösningar.

2023
Idea DVT AB har funnits i 30 år vilket förstås firas!

 

IDEA DVT AB
TEL: +46 70 6990880
E-POST: info@idea.se
Copyright 2024 by Idea DVT AB